Control acces

sistem-control-acces

Pentru a limita şi restricţiona accesul persoanelor în diferite spaţii şi obiective, o măsură de securitate o reprezintă instalarea unui sistem de control acces cu cititor de card sau cu amprentă.

Un sistem de control acces este compus din:

  • cititoare de cartelă stand alone sau în reţea, sau cititoare de amprentă (fingerprint), care se montează la intrarea în obiective, restricţionând accesul prin cartelă sau prin utilizarea la intrare a amprentei digitale.
  • tastatura de control acces care poate fi însoţită de cititor de cartelă sau cititor de amprentă, accesul fiind restricţionat atât prin tastarea unui cod de acces cât şi prin cartelă sau amprentă.
  • controlerele de control acces la care sunt conectate cititoarele de control acces, tastaturile de control acces şi care comandă deschiderea dispozitivelor electromagnetice conectate.
  • centrala de control acces la care sunt conectate controlerele de control acces, sau dacă centrala conţine şi controler integrat, se conectează direct cititoarele şi sistemele electromagnetice de deschidere.
  • yala electromagnetică, zăvor electromagnetic, bolţ electromagnetic sau elecreomagneţi de forţă, care se montează pe uşile de acces pentru a le bloca.

Când un beneficiar solicită  instalarea unui sistem de control acces, primul pas ce trebuie făcut este să se facă o dimensionare a sistemului funcţie de numărul de uşi la care se limitează accesul, tipul uşilor ce urmează a fi dotate cu închideri electromagnetice, numărul de persoane maxim care vor avea acces şi cerinţele de monitorizare de personal pe intervale de timp de acces (pontaj). Funcţie de gradul de securitate cerut de beneficiar se stabileşte tipul de cititoare instalate.

Se face apoi o antecalculaţie a lucrării de instalare ce cuprinde materialele şi manopera aferentă instalării şi se stabileşte de comun acord cu beneficiarul data la care se va face instalarea sistemului şi modalitatea de plată. După ce se face instalarea sistemului, punerea în funcţiune şi programarea lui, se face instruirea beneficiarului pentru învăţarea utilizării acestuia. Se introduc codurile de acces şi se înregistrează  în memoria cititoarelor cartelele de acces sau se înrolează  amprentele utilizatorilor care vor avea acces în spaţiul respectiv.